Εντυπα ασφαλειας

Έντυπα τα οποία απαιτούν διασφάλιση κατά της πλαστοποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή εξειδικευμένων πρώτων υλών, τον κατάλληλο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία. Στον χώρο παραγωγής λειτουργεί 24ωρο σύστημα καταγραφής και σύστημα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ανά τμήμα με RFID ή PIN . Έτσι η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε έντυπα ασφαλείας είναι αδύνατη διασφαλίζοντας έτσι τα προϊόντα και την εταιρεία σας.

Μερικές από τις τεχνικές είναι: Ολόγραμμα ασφαλείας(με ή χωρίς μήτρα του πελάτη), εφαρμογή ειδικού μελανιού(π.χ αόρατου) το οποίο εμφανίζεται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, υδατογραφημένο χαρτί κ.α

Αφορά έντυπα όπως:

➟ Μηχανογραφικές επιταγές

➟ Τιμολόγια

➟ Πιστοποιητικά

➟ Συμφωνητικά

➟ Μετοχές

➟ Εισιτήρια

➟ Κουπόνια

Comments are closed.